Редагування наукової статті

редактирование научной статьи

 

Редагування наукової статті – невід’ємна частина роботи з нею. Під науковим редагуванням розуміють редагування матеріалів і рукописів науково-технічного змісту, а також забезпечення високої якості опублікованих матеріалів відповідного змісту.

Як редактор, я дотримуюся таких правил:

  • кожне слово в статті має бути точним, мати обґрунтованість вживання, а фрази мають бути виключно в межах їхнього значення, що передбачає термінологічну однозначність;
  • слова мають бути семантично пов’язаними один з одним, а обсяг їхнього значення співвіднесений з іншими термінами;
  • науковий стиль передбачає використання спеціальної термінології та загальнонаукових виразів, які дають можливість дати точне, аргументоване трактування;
  • розмовна лексика, діалектна мова, жаргон в наукових роботах неприпустимі, некоректно показувати позицію автора до написаного з емоційною, експресивною лексикою;
  • питання або проблема, яку розкриває наукова робота, мають виражатися логічно, аргументовано і об’єктивно.

Проведено редагування наукової статті щодо суб’єктів авторського права .

Обсяг тексту: 30 000 знаків із пробілами

Послуга: редагування наукової статті

Інші завершені проєкти в розділі Портфоліо.