Технічне редагування тексту

Технічне редагування тексту видань — це прикінцева правка матеріалу з метою забезпечення його високоякісного поліграфічного виконання перед відправкою до друку. 

Завдання технічного редактора перевірити все, що визначає формат майбутніх друкованих сторінок:

  • структуру макета, розбивку на частини, глави, параграфи;
  • інтервали між розділами;
  • вирівнювання, побудова і шрифти заголовків;
  • розміщення і відповідність виносок;
  • розташування ілюстрацій, графіків;
  • правильність оформлення таблиць;
  • положення підписів під ілюстраціями;
  • абзацні відступи, кінцеві рядки;
  • структуру титульного аркуша, анотації;
  • структуру змісту, бібліографічного списку літератури.

Цікавить технічне редагування тексту? Проконсультуйтеся, якщо залишилися питання, в будь-якому месенджері за телефоном, вказаним в контактах.