Літературне редагування тексту

Вичитування і літературне редагування тексту виконується тільки в файлах форматів doc, docx.

Розрізняють кілька різновидів правки.

Правка-обробка — найбільш поширений вид редакторської роботи з текстом і найбільш затребувана авторами-замовниками процедура правки текста. В значній мірі передбачає і правку-вичитку, і правку-скорочення. Ідеться про таке редагування рукопису книги, після якого вона гідна стати видавничим оригіналом.

За типом правки-обробки літературне редагування являє собою:

 • усунення логічних неузгодженостей;
 • уточнення фактичних даних — джерел, цитат, авторства, термінів, дат, імен, назв, найменувань, цифр та ін.;
 • усунення лексичних помилок і порушень норм слововживання;
 • виправлення морфологічних помилок, у т. ч. неправильних утворень форм слів при словозміні — вибір невірного закінчення;
 • усунення орфографічних помилок, у т. ч. недоречного вживання великих літер, злитого, дефісного і роздільного написання, перенесення слів та ін.;
 • повірку роставляння розділових знаків;
 • виправлення технічних помилок, у т. ч. авторських помилок, помилок набору тексту, зайвих пробілів, заміну накреслень лапок і невірного використання дефіса/мінуса/тире;
 • уніфікацію використовуваних символів, одиниць виміру, скорочень, позначень та ін.;
 • скорочення тексту без зміни смислової складової, усунення тавтології, зайвих подробиць та ін.;
 • комплексний аналіз і рекомендації щодо вдосконалення композиції і послідовності викладу;
 • удосконалення мовно-стилістичних засобів.

Працюючи над мовою і стилем, редактор покращує зміст твору. Головне для правки-обробки — вести її так, щоб не змінити хід думок автора, зберегти індивідуальні особливості, манеру автора викладати.

Правка-перероблення — рерайтинг тексту — специфічна форма редагування тексту, яка застосовується за підготовки до видання рукописів тих авторів, які недостатньо добре володіють нормами літературної мови. Редактор майже повністю переписує текст на основі авторського фактичного матеріалу. Тому вартість послуги вища за вартість правки-обробки.

Правка-вичитування — самостійний вид редагування тексту, в основному застосовується при підготовці до випуску перевидань, а також документальних матеріалів різного характеру.

Правка-скорочення — вид редакторської обробки рукопису, завдання якого досягти стислості викладу без шкоди для змісту. Правка-скорочення покликана усунути такі недоліки твору, як розтягнутість, непотрібні повтори, захаращення однотипними фактами і дрібними подробицями.

Якщо вам за описом підходить літературне редагування тексту, але залишилися питання щодо послуги, спитайте в будь-якому мессенджері.