Русизми

НЕПРАВИЛЬНО————ПРАВИЛЬНО

безчисленні———————————незліченні
бувший————————————— колишній
бумага—————————————- папір
вдруг—————————————— раптом
взятки—————————————— хабарі
ведучий (спеціаліст, інститут….)—— провідний
відкривати (двері)—————————відчиняти
відмінити—————————————скасувати
відносини————————————- стосунки
відноситися (до…)————————-ставитися
відзив—————————————— відгук
віддихати————————————- відпочивати
відложити———————————— відкласти
вмішуватися———————————- втручатися
вмісті—————————————— разом, гуртом
воплощатися (в життя)—————— втілюватися (у життя)
впереді ————————————- попереду
всігда ————————————— завжди
визивати ———————————— викликати
виключення ——————————- виняток
виключити ———————————- вимкнути
виписка (з протоколу) ——————— витяг
висказуватися —————————— висловлюватися
вичеркнути ———————————- викреслити
вияснити ————————————- з’ясувати

да———————————————-так
даже——————————————-навіть
дальше—————————————-далі
недивлячись на…—————————незважаючи на…
додержуватися——————————дотримуватися
добавити—————————————додати
добавочно————————————-додатково
доказувати————————————доводити
допускати, що———————————припускати, що
допущення————————————припущення
досрочно—————————————достроково
достоїнство————————————гідність
дойти——————————————-дійти
жалоба——————————————скарга
жати, нажати———————————тиснути, натиснути
задача——————————————завдання
заключається———————————полягає
закривати—————————————зачиняти (двері)
заключення————————————висновок
зложити повноваження———————-скласти повноваження
зря————————————————даремно
ізвращати—————————————спотворювати, перекручувати
іменно так—————————————саме так
іскреннє——————————————щиро
кажеться—————————————здається
касається—————————————стосується
кінці-кінців————————————-врешті-решт
командіровка———————————відрядження
канєшно—————————————звичайно
кормити—————————————годувати
кормушка————————————-годівниця
по крайній мірі———————————принаймні
кстаті——————————————до речі
лічно——————————————-особисто
лишити слова———————————позбавити слова
лишній——————————————зайвий
лучше——————————————-краще, ліпше
любий——————————————-будь-який
в любому випадку—————————-у будь-якому разі
міроприємства———————————заходи
мішати(комусь)——————————-заважати
мінута——————————————-хвилина
мова йде про———————————-ідеться про
навик——————————————-навичка
нагрузка—————————————навантаження
надвигатися————————————насуватися
нада———————————————треба, потрібно, необхідно
надобність————————————-потреба
надоїдати—————————————набридати
назад(напр.2 роки назад)——————тому(2 роки тому)
найти———————————————знайти
накануні——————————————напередодні
накінець——————————————нарешті
накопичення————————————нагромадження
налоги———————————————податки
налогообкладення——————————оподаткування
нанести шкоди———————————завдати , заподіяти шкоди
наоборот——————————————навпаки
направлений на…——————————спрямований на….
напрасно——————————————даремно
нарушати—————————————-порушувати
настоювати на…——————————наполягати на…
нащот———————————————щодо…, про….
неділя(7 днів)————————————тиждень
непригодний для….—————————непридатний для….
ніякий———————————————жоден
нравитися—————————————-подобатися
нуждатися—————————————терпіти нужду, потребувати
обжалувати————————————оскаржити
обіщати—————————————-обіцяти
облегшення————————————полегшення
облегшити судьбу—————————полегшити долю
обнаружити————————————виявити
обнищання————————————зубожіння
обосновати————————————обгрунтувати
об’ява, об’явити——————————оголошення, оголосити
одобрити—————————————схвалити
оказати (допомогу)—————————надати (допомогу)
оказати (довір’я)——————————виявити (довір’я)
опит (населення)——————————опитування населення
опит———————————————-досвід
опитний——————————————досвідчений
опреділити————————————-визначити
опровергати————————————спростовувати
охвачувати————————————охоплювати
первий——————————————перший
переучот—————————————переоблік
перечислити——————————-перерахувати(гроші), перелічити(когось)
підготовити————————————підготувати
підчеркнути————————————наголосити, підкреслити
підняти питання——————————порушити питання
(до цих)пір————————————-досі
повістка денна———————————порядок денний
повод———————————————привід
по всякому поводу—————————з будь-якого приводу
подавляющий———————————переважний
подробно—————————————докладно, детально
по-другому————————————-інакше, по-іншому
положення————————————-становище
получати (листи, пенсію)——————-отримувати…
(у мене не) получається———————у мене не виходить
помеха ——————————————перешкода
помнити——————————————пам’ятати
понімати——————————————розуміти
понятно——————————————зрозуміло
послідній—————————————-останній
поступають(про записки, гроші….———надходять
поступлення————————————надходження
(ви) праві—————————————-ви маєте рацію
приговор——————————————вирок
посторонній————————————-сторонній
постоянно—————————————постійно
похожий на…———————————-схожий на…
праздній——————————————свято
преграда —————————————перепона
предложення————————————пропозиція
приглашати————————————-запрошувати
при допомозі…———————————за допомогою
при обговоренні——————————-під час обговорення
признати—————————————-визнати
примінити—————————————застосувати
приймати участь——————————брати участь
приймати міри———————————-вживати заходів
принуждати————————————примушувати, силувати
приступати до…——————————розпочинати…
пртирічить—————————————суперечить
(на) протязі року——————————протягом року
пятно———————————————пляма
рахувати, що…——————————вважати, що…
рішити задачу———————————розв’язати задачу (завдання)
розпис (засідань, руху…)——————розклад….
рядом——————————————поруч з…
саме по собі————————————саме собою
самий активний …—————————найактивніший…
сахар, сахарний——————————цукор, цукровий
січас———————————————зараз, тепер, нині
склонятися до…——————————схилятися до….
скритий——————————————прихований
скритний—————————————-потаємний
слідувати прикладу—————————наслідувати приклад
слідувати закону——————————дотримуватися закону
слідуючий—————————————наступний
слухи———————————————чутки
случай, случайно….————————-випадок, випадково
случатися—————————————траплятися, статися
собраніє—————————————-збори
собиратися————————————збиратися
совершенствувати—————————удосконалювати
співпадіння————————————збіг
спасати,спасти——————————-рятувати, врятувати
спасіння—————————————-порятунок
справка—————————————-довідка
срок, срочний, досрочний—————-термін, строк; терміновий, достроковий
спори про….———————————суперечки про…
стіснятися————————————-соромитися
стидно——————————————соромно
столкнутися———————————-зіткнутися (з труднощами)
столкнув—————————————зіштовхнув
сторона—————————————-бік
стремитися————————————прагнути
судьба——————————————доля
существенно———————————суттєво
так як——————————————бо, оскільки
тайно, тайна———————————таємно, таємниця
тормоз, тормозити————————-гальмо, гальмувати
точка——————————————крапка
требувати————————————вимагати
уголовний————————————карний
умісно——————————————доречно
управляти————————————керувати
урод, уродливий—————————потвора, потворний
урон——————————————-збитки
устраювати———————————-влаштовувати
утро, утром———————————-ранок, вранці
уяснити собі, що…————————-усвідомити собі, що…
центробіжний———————————відцентровий
шерстяний————————————вовняний
щитати, що…——————————-вважати, що…
шофер——————————————водій
хлопок—————————————-бавовна
юмор——————————————гумор
він являється ——————————він є…
у нас є терпіння——————————ми маємо терпіння

Матеріал взято з книги Юрія Гнаткевича

Читайте также: